संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan Samanarthi Shabd Marathi | Sanshodhan Paryayvachi Shabd in Hindi

संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan Samanarthi Shabd Marathi | Sanshodhan Paryayvachi Shabd in Hindi


संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत संशोधक चा समानार्थी शब्द | Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला संशोधक समानार्थी शब्द मराठी ( संशोधक समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे संशोधक पर्यायवाची शब्द हिंदी ( संशोधक पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi व Sanshodhan Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Sanshodhan | Alternative words for Sanshodhan | Sanshodhan Aynonym in Marathi

संशोधक समानार्थी शब्द | www Samanarthi Shabd Marathi | www Paryayvachi Shabd in Hindi
संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan Samanarthi Shabd Marathi | Sanshodhan Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi

संशोधक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
संशोधक =शास्त्रज्ञ

 

संशोधक के पर्यायवाची शब्द | Sanshodhan Paryayvachi Shabd in Hindi

संशोधक इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
संशोधक =इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना
संशोधक या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) संशोधक
वाक्य- मी आज संशोधक या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) संशोधक
वाक्य- मला संशोधक हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) संशोधक
वाक्य- मला संशोधक हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

संशोधक समानार्थी शब्द काय आहे? | संशोधक पर्यायवाची शब्द क्या है?
संशोधक समानार्थी शब्द | www Samanarthi Shabd Marathi | www Paryayvachi Shabd in Hindi
संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan Samanarthi Shabd Marathi | Sanshodhan Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) संशोधक समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- संशोधक या शब्दाचा समानार्थी शब्द शास्त्रज्ञ आहे.
प्रश्न 2) संशोधक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- संशोधक इस शब्द का पर्यायवाची शब्द इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना यह है.
प्रश्न 3) संशोधक या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- संशोधक या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – शास्त्रज्ञ.
प्रश्न 4) संशोधक चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- संशोधक चा समानार्थी शब्द शास्त्रज्ञ आहे.
प्रश्न 5) संशोधक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- संशोधक या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शास्त्रज्ञ हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) संशोधक का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- संशोधक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) संशोधक शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- संशोधक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) संशोधक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- संशोधक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) संशोधक शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- संशोधक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Sanshodhan ?.
Answer– The synonym of Sanshodhan is शास्त्रज्ञ.
Question 11) What is the synonym of the word Sanshodhan ?.
Answer– The word Sanshodhan is synonymous in the following way – शास्त्रज्ञ.
Question 12) What is the alternative word for Sanshodhan ?.
AnswerSanshodhan that many alternative words but mostly use शास्त्रज्ञ
Question 13) What is the synonym of Sanshodhan in marathi?.
Answer- The synonym of Sanshodhan word in marathi is शास्त्रज्ञ
Question 14) What is the synonym of Sanshodhan in Hindi?.
Answer- The synonym of Sanshodhan word in hindi is इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना
Question 15) Sanshodhan samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Sanshodhan che samanarthi Shabd शास्त्रज्ञ ahe.

Question 16) Sanshodhan ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Sanshodhan ka paryayvachi shabd इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना hai.
Question 17) Sanshodhan ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Sanshodhan ya shabadacha samanarthi Shabd शास्त्रज्ञ ahe.
Question 18) Sanshodhan ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerSanshodhan ka paryayvachi shabd इसे सुनेंरोकेंठीक करना । सुधारना । संस्कार करना । त्रुटि या दोष दूर करना hai.
Question 19) Alternative word for Sanshodhan ?.
Answer- The alternative word is शास्त्रज्ञ
Question 20) Sanshodhan similar words in marathi.
Answer- The similar words is शास्त्रज्ञ.
संशोधक समानार्थी शब्द | www Samanarthi Shabd Marathi | www Paryayvachi Shabd in Hindi
संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan Samanarthi Shabd Marathi | Sanshodhan Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द संशोधक | samanarthi Shabd Sanshodhan

आपण आजच्या या लेखामध्ये Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi व Sanshodhan Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण संशोधक या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan samanarthi Shabd Marathi व Sanshodhan Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले संशोधक समानार्थी शब्द । Sanshodhan Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील संशोधक पर्यायवाची शब्द हिंदी । Sanshodhan Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये संशोधक या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण संशोधक या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण संशोधक या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील संशोधक पर्यायवाची शब्द हिंदी । Sanshodhan Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन संशोधक समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Sanshodhan ka Paryayvachi shabd | Sanshodhan Samanarthi Shabd

संशोधक समानार्थी शब्द | www Samanarthi Shabd Marathi | www Paryayvachi Shabd in Hindi
संशोधक समानार्थी शब्द | Sanshodhan Samanarthi Shabd Marathi | Sanshodhan Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • संशोधक समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द संशोधक
 • संशोधक पर्यायवाची शब्द
 • संशोधक का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द संशोधक
 • संशोधक समानार्थी शब्द काय आहे?
 • संशोधक पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Sanshodhan Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Sanshodhan
 • Sanshodhan ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Sanshodhan
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment