शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi

शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi


शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत शिक्षक चा समानार्थी शब्द | Shikshak samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला शिक्षक समानार्थी शब्द मराठी ( शिक्षक समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे शिक्षक पर्यायवाची शब्द हिंदी ( शिक्षक पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Shikshak samanarthi Shabd Marathi व Shikshak Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Shikshak | Alternative words for Shikshak | Shikshak Aynonym in Marathi

शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi
शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak samanarthi Shabd Marathi

शिक्षक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
शिक्षक = गुरुजी, गुरू, मास्तर

 

शिक्षक के पर्यायवाची शब्द | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi

शिक्षक इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
शिक्षक = गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी

शिक्षक या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) शिक्षक
वाक्य- मी आज शिक्षक या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) शिक्षक
वाक्य- मला शिक्षक हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) शिक्षक
वाक्य- मला शिक्षक हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

शिक्षक समानार्थी शब्द काय आहे? | शिक्षक पर्यायवाची शब्द क्या है?
शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi
शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) शिक्षक समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- शिक्षक या शब्दाचा समानार्थी शब्द गुरुजी, गुरू, मास्तर आहे.

प्रश्न 2) शिक्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- शिक्षक इस शब्द का पर्यायवाची शब्द गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी यह है.

प्रश्न 3) शिक्षक या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- शिक्षक या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – गुरुजी, गुरू, मास्तर.

प्रश्न 4) शिक्षक चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- शिक्षक चा समानार्थी शब्द गुरुजी, गुरू, मास्तर आहे.

प्रश्न 5) शिक्षक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- शिक्षक या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने गुरुजी, गुरू, मास्तर हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- शिक्षक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) शिक्षक शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- शिक्षक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) शिक्षक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- शिक्षक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) शिक्षक शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- शिक्षक की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Shikshak ?.
Answer– The synonym of Shikshak is गुरुजी, गुरू, मास्तर.

Question 11) What is the synonym of the word Shikshak ?.
Answer– The word Shikshak is synonymous in the following way – गुरुजी, गुरू, मास्तर.

Question 12) What is the alternative word for Shikshak ?.
AnswerShikshak that many alternative words but mostly use गुरुजी, गुरू, मास्तर

Question 13) What is the synonym of Shikshak in marathi?.
Answer- The synonym of Shikshak word in marathi is गुरुजी, गुरू, मास्तर

Question 14) What is the synonym of Shikshak in Hindi?.
Answer- The synonym of Shikshak word in hindi is गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी

Question 15) Shikshak samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Shikshak che samanarthi Shabd गुरुजी, गुरू, मास्तर ahe.


Question 16) Shikshak ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Shikshak ka paryayvachi shabd गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी hai.

Question 17) Shikshak ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Shikshak ya shabadacha samanarthi Shabd गुरुजी, गुरू, मास्तर ahe.

Question 18) Shikshak ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerShikshak ka paryayvachi shabd गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुदेव, अध्यापिका, अध्यापक, उपाध्याय, विद्वान्, विज्ञ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, कोविद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, कथावाचक, मर्मज्ञ, पंडित, ज्ञानी, बुध, धीमान्, धीर, प्रज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, विशेषज्ञ, सुज्ञ , सुधी hai.

Question 19) Alternative word for Shikshak ?.
Answer- The alternative word is गुरुजी, गुरू, मास्तर

Question 20) Shikshak similar words in marathi.
Answer- The similar words is गुरुजी, गुरू, मास्तर.
शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi
शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द शिक्षक | samanarthi Shabd Shikshak

आपण आजच्या या लेखामध्ये Shikshak samanarthi Shabd Marathi व Shikshak Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण शिक्षक या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak samanarthi Shabd Marathi व Shikshak Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले शिक्षक समानार्थी शब्द । Shikshak Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील शिक्षक पर्यायवाची शब्द हिंदी । Shikshak Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये शिक्षक या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण शिक्षक या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण शिक्षक या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील शिक्षक पर्यायवाची शब्द हिंदी । Shikshak Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन शिक्षक समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Shikshak ka Paryayvachi shabd | Shikshak Samanarthi Shabd

शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi
शिक्षक समानार्थी शब्द | Shikshak Samanarthi Shabd Marathi | Shikshak Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • शिक्षक समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द शिक्षक
 • शिक्षक पर्यायवाची शब्द
 • शिक्षक का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द शिक्षक
 • शिक्षक समानार्थी शब्द काय आहे?
 • शिक्षक पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Shikshak Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Shikshak
 • Shikshak ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Shikshak
 • news sidemap
 • post sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!