स्वर्ग समानार्थी शब्द | Svarg Samanarthi Shabd Marathi | Svarg Paryayvachi Shabd in Marathi

स्वर्ग समानार्थी शब्द | Svarg Samanarthi Shabd Marathi | Svarg Paryayvachi Shabd in Marathi


स्वर्ग समानार्थी शब्द | Svarg samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत स्वर्ग चा समानार्थी शब्द | Svarg samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला स्वर्ग समानार्थी शब्द मराठी ( स्वर्ग समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे स्वर्ग पर्यायवाची शब्द हिंदी ( स्वर्ग पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Svarg samanarthi Shabd Marathi व Svarg Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया स्वर्ग समानार्थी शब्द | Svarg samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Svarg | Alternative words for Svarg | Svarg Aynonym in Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

स्वर्ग समानार्थी शब्द | Svarg samanarthi Shabd Marathi

स्वर्ग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
स्वर्ग = सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा

 

स्वर्ग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) स्वर्ग
वाक्य- मी आज स्वर्ग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) स्वर्ग
वाक्य- मला स्वर्ग हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) स्वर्ग
वाक्य- मला स्वर्ग हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

स्वर्ग समानार्थी शब्द काय आहे? 
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

स्वर्ग समानार्थी शब्द | Svarg samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) स्वर्ग समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- स्वर्ग या शब्दाचा समानार्थी शब्द सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा आहे.

प्रश्न 2) स्वर्ग शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- स्वर्ग इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा यह है.

प्रश्न 3) स्वर्ग या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- स्वर्ग या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा.

प्रश्न 4) स्वर्ग चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- स्वर्ग चा समानार्थी शब्द सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा आहे.

प्रश्न 5) स्वर्ग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- स्वर्ग या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) स्वर्ग का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- स्वर्ग की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) स्वर्ग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- स्वर्ग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) स्वर्ग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- स्वर्ग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) स्वर्ग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- स्वर्ग की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Svarg ?.
Answer– The synonym of Svarg is सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा.

Question 11) What is the synonym of the word Svarg ?.
Answer– The word Svarg is synonymous in the following way – सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा.

Question 12) What is the alternative word for Svarg ?.
AnswerSvarg that many alternative words but mostly use सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा

Question 13) What is the synonym of Svarg in marathi?.
Answer- The synonym of Svarg word in marathi is सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा

Question 14) What is the synonym of Svarg ?.
Answer- The synonym of Svarg word in hindi is सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा

Question 15) Svarg samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Svarg che samanarthi Shabd सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा ahe.


Question 16) Svarg ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Svarg ka paryayvachi shabd सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा hai.

Question 17) Svarg ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Svarg ya shabadacha samanarthi Shabd सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा ahe.

Question 18) Svarg ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerSvarg ka paryayvachi shabd सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा hai.

Question 19) Alternative word for Svarg ?.
Answer- The alternative word is सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा

Question 20) Svarg similar words in marathi.
Answer- The similar words is सुरलोक, नाळा, देवपुरी, छाप, शिक्का, मुद्रा.
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द स्वर्ग | samanarthi Shabd Svarg

आपण आजच्या या लेखामध्ये Svarg samanarthi Shabd Marathi व Svarg Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण स्वर्ग या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण स्वर्ग समानार्थी शब्द | Svarg samanarthi Shabd Marathi व Svarg Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले स्वर्ग समानार्थी शब्द । Svarg Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील स्वर्ग पर्यायवाची शब्द हिंदी । Svarg Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये स्वर्ग या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण स्वर्ग या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण स्वर्ग या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील स्वर्ग पर्यायवाची शब्द हिंदी । Svarg Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन स्वर्ग समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Svarg ka Paryayvachi shabd | Svarg Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • स्वर्ग समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द स्वर्ग
 • स्वर्ग पर्यायवाची शब्द
 • स्वर्ग का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द स्वर्ग
 • स्वर्ग समानार्थी शब्द काय आहे?
 • स्वर्ग मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Svarg Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Svarg
 • Svarg ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Svarg
 • news sidemap
 • post sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!