उ पासून समानार्थी शब्द | ऊ पासून समानार्थी शब्द samanarthishabd.in

उ पासून समानार्थी शब्द | ऊ पासून समानार्थी शब्द

उ पासून समानार्थी शब्द | ऊ पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द
उपवनबगीचा
उत्सवसमारंभ, सण, सोहळा
उणीवकमतरता
उक्तीवचन
उठावाची उठायची
उशीर विलंब
उपेक्षा हेळसांड
उत्कर्षभरभराट
ऊर्जाशक्ती
उदासखिन्न
उदरपोट
उजेडप्रकाश, तेज
उसळीउडी
उमेद उत्साह, हिम्मत, धैर्य
उषासकाळ, पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय
उपहासमस्करी, थट्टा, चेष्टा
उत्सुकअधीर, आतुर, उत्कंठित
उसंतसवड, फुरसत
उचै:श्रवा समुद्रमंथनातून मिळालेला घोडा, १४ रत्नापैकी एक रत्न
उषःकालसकाळ

sssssssssssssssssssssssssss

उ पासून समानार्थी शब्द | ऊ पासून समानार्थी शब्द

Leave a Comment