वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi

वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi


वर समानार्थी शब्द | Var samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत वर चा समानार्थी शब्द | Var samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला वर समानार्थी शब्द मराठी ( वर समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे वर पर्यायवाची शब्द हिंदी ( वर पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Var samanarthi Shabd Marathi व Var Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया वर समानार्थी शब्द | Var samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Var | Alternative words for Var | Var Aynonym in Marathi

वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi
वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

वर समानार्थी शब्द | Var samanarthi Shabd Marathi

वर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
वर = नवरा, पती, भ्रतार

 

वर के पर्यायवाची शब्द | Var Paryayvachi Shabd in Hindi

वर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
वर = पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम

वर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) वर
वाक्य- मी आज वर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) वर
वाक्य- मला वर हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) वर
वाक्य- मला वर हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

वर समानार्थी शब्द काय आहे? | वर पर्यायवाची शब्द क्या है?
वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi
वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

वर समानार्थी शब्द | Var samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) वर समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- वर या शब्दाचा समानार्थी शब्द नवरा, पती, भ्रतार आहे.

प्रश्न 2) वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- वर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम यह है.

प्रश्न 3) वर या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- वर या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – नवरा, पती, भ्रतार.

प्रश्न 4) वर चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- वर चा समानार्थी शब्द नवरा, पती, भ्रतार आहे.

प्रश्न 5) वर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- वर या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने नवरा, पती, भ्रतार हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) वर का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- वर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) वर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- वर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) वर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- वर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) वर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- वर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Var ?.
Answer– The synonym of Var is नवरा, पती, भ्रतार.

Question 11) What is the synonym of the word Var ?.
Answer– The word Var is synonymous in the following way – नवरा, पती, भ्रतार.

Question 12) What is the alternative word for Var ?.
AnswerVar that many alternative words but mostly use नवरा, पती, भ्रतार

Question 13) What is the synonym of Var in marathi?.
Answer- The synonym of Var word in marathi is नवरा, पती, भ्रतार

Question 14) What is the synonym of Var in Hindi?.
Answer- The synonym of Var word in hindi is पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम

Question 15) Var samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Var che samanarthi Shabd नवरा, पती, भ्रतार ahe.


Question 16) Var ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Var ka paryayvachi shabd पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम hai.

Question 17) Var ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Var ya shabadacha samanarthi Shabd नवरा, पती, भ्रतार ahe.

Question 18) Var ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerVar ka paryayvachi shabd पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भर्तार, सुहाग, सौहर, साजन, बालम hai.

Question 19) Alternative word for Var ?.
Answer- The alternative word is नवरा, पती, भ्रतार

Question 20) Var similar words in marathi.
Answer- The similar words is नवरा, पती, भ्रतार.
वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi
वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द वर | samanarthi Shabd Var

आपण आजच्या या लेखामध्ये Var samanarthi Shabd Marathi व Var Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण वर या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण वर समानार्थी शब्द | Var samanarthi Shabd Marathi व Var Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले वर समानार्थी शब्द । Var Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील वर पर्यायवाची शब्द हिंदी । Var Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये वर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण वर या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण वर या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील वर पर्यायवाची शब्द हिंदी । Var Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन वर समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Var ka Paryayvachi shabd | Var Samanarthi Shabd

वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi
वर समानार्थी शब्द | Var Samanarthi Shabd Marathi | Var Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • वर समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द वर
 • वर पर्यायवाची शब्द
 • वर का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द वर
 • वर समानार्थी शब्द काय आहे?
 • वर पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Var Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Var
 • Var ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Var
 • sidemap


Leave a Comment

error: Content is protected !!