वेश्या समानार्थी शब्द मराठी | Veshya Samanarthi Shabd In Marathi

वेश्या समानार्थी शब्द मराठी | Veshya Samanarthi Shabd In Marathi

वेश्या समानार्थी शब्द मराठी | Veshya samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत वेश्या चा समानार्थी शब्द मराठी | Veshya samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

वेश्या या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
वेश्या =गणिका, नायकीण, रंडी, रांड

 

कारण आपल्याला वेश्या समानार्थी शब्द मराठी ( वेश्या समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे वेश्या पर्यायवाची शब्द हिंदी ( वेश्या पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Veshya samanarthi Shabd Marathi व Veshya Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया वेश्या समानार्थी शब्द मराठी | Veshya samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Veshya | Alternative words for Veshya | Veshya Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

वेश्या समानार्थी शब्द मराठी | Veshya samanarthi Shabd Marathi

वेश्या या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
वेश्या =गणिका, नायकीण, रंडी, रांड

 

वेश्या या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) वेश्या
वाक्य – मी आज वेश्या या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) वेश्या
वाक्य – मला वेश्या हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) वेश्या
वाक्य – मला वेश्या हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | वेश्या समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For वेश्या समानार्थी शब्द | Veshya samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) वेश्या समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- वेश्या या शब्दाचा समानार्थी शब्द गणिका, नायकीण, रंडी, रांड आहे.

प्रश्न 2) वेश्या शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- वेश्या इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द गणिका, नायकीण, रंडी, रांड यह है.

प्रश्न 3) वेश्या या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- वेश्या या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

प्रश्न 4) वेश्या चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- वेश्या चा समानार्थी शब्द गणिका, नायकीण, रंडी, रांड आहे.

प्रश्न 5) वेश्या या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- वेश्या या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने गणिका, नायकीण, रंडी, रांड हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) वेश्या का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- वेश्या की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणिका, नायकीण, रंडी, रांड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) वेश्या शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- वेश्या की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणिका, नायकीण, रंडी, रांड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) वेश्या शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- वेश्या की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणिका, नायकीण, रंडी, रांड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) वेश्या शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- वेश्या की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गणिका, नायकीण, रंडी, रांड इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Veshya?
Answer- The synonym of Veshya is गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

Question 11) What is the synonym of the word Veshya?
Answer- The word Veshya is synonymous in the following way – गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

Question 12) What is the alternative word for Veshya?
Answer- Veshya that many alternative words but mostly use गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

Question 13) What is the synonym of Veshya in marathi?
Answer- The synonym of Veshya word in marathi is गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

Question 14) What is the synonym of Veshya?
Answer- The synonym of Veshya word in Marathi is गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

Question 15) Veshya samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Veshya che samanarthi Shabd गणिका, नायकीण, रंडी, रांड ahe.

Question 16) Veshya ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Veshya ka paryayvachi shabd गणिका, नायकीण, रंडी, रांड hai.

Question 17) Veshya ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Veshya ya shabadacha samanarthi Shabd गणिका, नायकीण, रंडी, रांड ahe.

Question 18) Veshya ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Veshya ka paryayvachi shabd गणिका, नायकीण, रंडी, रांड hai.

Question 19) Alternative word for Veshya ?
Answer- The alternative word is गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

Question 20) Veshya similar words in marathi?
Answer- The similar words is गणिका, नायकीण, रंडी, रांड.

समानार्थी शब्द वेश्या मराठी | samanarthi Shabd Veshya

आपण आजच्या या लेखामध्ये Veshya samanarthi Shabd Marathi व Veshya Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण वेश्या या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण वेश्या समानार्थी शब्द | Veshya samanarthi Shabd Marathi व Veshya Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले वेश्या समानार्थी शब्द । Veshya Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील वेश्या पर्यायवाची शब्द हिंदी । Veshya Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये वेश्या या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण वेश्या या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण वेश्या या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील वेश्या पर्यायवाची शब्द हिंदी । Veshya Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन वेश्या समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Veshya ka Paryayvachi shabd | Veshya Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | वेश्या समानार्थी शब्द | वेश्या पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • वेश्या समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द वेश्या मराठी
 • वेश्या पर्यायवाची शब्द
 • वेश्या का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द वेश्या
 • वेश्या समानार्थी शब्द काय आहे?
 • वेश्या मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Veshya Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Veshya
 • Veshya ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Veshya
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment