वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi

वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi


वीज समानार्थी शब्द | Vij samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत वीज चा समानार्थी शब्द | Vij samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला वीज समानार्थी शब्द मराठी ( वीज समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे वीज पर्यायवाची शब्द हिंदी ( वीज पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Vij samanarthi Shabd Marathi व Vij Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया वीज समानार्थी शब्द | Vij samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Vij | Alternative words for Vij | Vij Aynonym in Marathi

वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi
वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

वीज समानार्थी शब्द | Vij samanarthi Shabd Marathi

वीज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
वीज =चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता

 

वीज के पर्यायवाची शब्द | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi

वीज इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
वीज =1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व
वीज या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) वीज
वाक्य- मी आज वीज या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) वीज
वाक्य- मला वीज हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) वीज
वाक्य- मला वीज हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

वीज समानार्थी शब्द काय आहे? | वीज पर्यायवाची शब्द क्या है?
वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi
वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

वीज समानार्थी शब्द | Vij samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) वीज समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- वीज या शब्दाचा समानार्थी शब्द चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता आहे.
प्रश्न 2) वीज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- वीज इस शब्द का पर्यायवाची शब्द 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व यह है.
प्रश्न 3) वीज या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- वीज या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता.
प्रश्न 4) वीज चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- वीज चा समानार्थी शब्द चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता आहे.
प्रश्न 5) वीज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- वीज या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) वीज का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- वीज की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) वीज शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- वीज की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) वीज शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- वीज की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) वीज शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- वीज की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Vij ?.
Answer– The synonym of Vij is चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता.
Question 11) What is the synonym of the word Vij ?.
Answer– The word Vij is synonymous in the following way – चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता.
Question 12) What is the alternative word for Vij ?.
AnswerVij that many alternative words but mostly use चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता
Question 13) What is the synonym of Vij in marathi?.
Answer- The synonym of Vij word in marathi is चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता
Question 14) What is the synonym of Vij in Hindi?.
Answer- The synonym of Vij word in hindi is 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व
Question 15) Vij samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Vij che samanarthi Shabd चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता ahe.

Question 16) Vij ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Vij ka paryayvachi shabd 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व hai.
Question 17) Vij ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Vij ya shabadacha samanarthi Shabd चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता ahe.
Question 18) Vij ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerVij ka paryayvachi shabd 1. Anthli अँठली 2. Anthi अंठी 3. Anaj Kan अनाज कण 4. Anthi आँठी 5. Indriy इंद्रिय 6. Indriy इन्द्रिय 7. Kusli कुसली 8. Guthli गुठली 9. Tattva तत्त्व 10. Tatv तत्व hai.
Question 19) Alternative word for Vij ?.
Answer- The alternative word is चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता
Question 20) Vij similar words in marathi.
Answer- The similar words is चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता.
वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi
वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द वीज | samanarthi Shabd Vij

आपण आजच्या या लेखामध्ये Vij samanarthi Shabd Marathi व Vij Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण वीज या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण वीज समानार्थी शब्द | Vij samanarthi Shabd Marathi व Vij Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले वीज समानार्थी शब्द । Vij Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील वीज पर्यायवाची शब्द हिंदी । Vij Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये वीज या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण वीज या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण वीज या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील वीज पर्यायवाची शब्द हिंदी । Vij Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन वीज समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Vij ka Paryayvachi shabd | Vij Samanarthi Shabd

वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi
वीज समानार्थी शब्द | Vij Samanarthi Shabd Marathi | Vij Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • वीज समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द वीज
 • वीज पर्यायवाची शब्द
 • वीज का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द वीज
 • वीज समानार्थी शब्द काय आहे?
 • वीज पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Vij Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Vij
 • Vij ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Vij
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment