विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi

विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi


विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत विवंचना चा समानार्थी शब्द | Vivechan samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला विवंचना समानार्थी शब्द मराठी ( विवंचना समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे विवंचना पर्यायवाची शब्द हिंदी ( विवंचना पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Vivechan samanarthi Shabd Marathi व Vivechan Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Vivechan | Alternative words for Vivechan | Vivechan Aynonym in Marathi

विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi
विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan samanarthi Shabd Marathi

विवंचना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
विवंचना =काळजी, चिंता

 

विवंचना के पर्यायवाची शब्द | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi

विवंचना इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
विवंचना =विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा
विवंचना या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) विवंचना
वाक्य- मी आज विवंचना या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
2) विवंचना
वाक्य- मला विवंचना हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
3) विवंचना
वाक्य- मला विवंचना हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

विवंचना समानार्थी शब्द काय आहे? | विवंचना पर्यायवाची शब्द क्या है?
विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi
विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) विवंचना समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- विवंचना या शब्दाचा समानार्थी शब्द काळजी, चिंता आहे.
प्रश्न 2) विवंचना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- विवंचना इस शब्द का पर्यायवाची शब्द विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा यह है.
प्रश्न 3) विवंचना या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- विवंचना या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – काळजी, चिंता.
प्रश्न 4) विवंचना चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- विवंचना चा समानार्थी शब्द काळजी, चिंता आहे.
प्रश्न 5) विवंचना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- विवंचना या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने काळजी, चिंता हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
प्रश्न 6) विवंचना का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- विवंचना की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 7) विवंचना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- विवंचना की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 8) विवंचना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- विवंचना की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा इस शब्दों का उपयोग करते है.
प्रश्न 9) विवंचना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- विवंचना की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा इस शब्दों का उपयोग करते है.
Question 10) What is the synonym of Vivechan ?.
Answer– The synonym of Vivechan is काळजी, चिंता.
Question 11) What is the synonym of the word Vivechan ?.
Answer– The word Vivechan is synonymous in the following way – काळजी, चिंता.
Question 12) What is the alternative word for Vivechan ?.
AnswerVivechan that many alternative words but mostly use काळजी, चिंता
Question 13) What is the synonym of Vivechan in marathi?.
Answer- The synonym of Vivechan word in marathi is काळजी, चिंता
Question 14) What is the synonym of Vivechan in Hindi?.
Answer- The synonym of Vivechan word in hindi is विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा
Question 15) Vivechan samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Vivechan che samanarthi Shabd काळजी, चिंता ahe.

Question 16) Vivechan ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Vivechan ka paryayvachi shabd विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा hai.
Question 17) Vivechan ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Vivechan ya shabadacha samanarthi Shabd काळजी, चिंता ahe.
Question 18) Vivechan ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerVivechan ka paryayvachi shabd विवेच्य:, विवेकशून्य, परीक्षा, फ़ैसला, मीमांसा, क्रिटिसिज्म, आलोचन, आलोचनात्मक अध्ययन, विवेचन, मॉनिटर, विवेक, तर्क-वितर्क, नुक्ताचीनी, टिका-टिप्पणी, मुआयना,विवेचन, आलोचना, जाँच, शोध, परख, मूल्यांकन, छिद्रान्वेषण, मुआइना, समीक्षा hai.
Question 19) Alternative word for Vivechan ?.
Answer- The alternative word is काळजी, चिंता
Question 20) Vivechan similar words in marathi.
Answer- The similar words is काळजी, चिंता.
विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi
विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द विवंचना | samanarthi Shabd Vivechan

आपण आजच्या या लेखामध्ये Vivechan samanarthi Shabd Marathi व Vivechan Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण विवंचना या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan samanarthi Shabd Marathi व Vivechan Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले विवंचना समानार्थी शब्द । Vivechan Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील विवंचना पर्यायवाची शब्द हिंदी । Vivechan Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये विवंचना या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण विवंचना या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण विवंचना या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील विवंचना पर्यायवाची शब्द हिंदी । Vivechan Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन विवंचना समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Vivechan ka Paryayvachi shabd | Vivechan Samanarthi Shabd

विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi
विवंचना समानार्थी शब्द | Vivechan Samanarthi Shabd Marathi | Vivechan Paryayvachi Shabd in Hindi

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • विवंचना समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द विवंचना
 • विवंचना पर्यायवाची शब्द
 • विवंचना का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द विवंचना
 • विवंचना समानार्थी शब्द काय आहे?
 • विवंचना पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Vivechan Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Vivechan
 • Vivechan ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Vivechan
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment