योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi

योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi

योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत योद्धा चा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi  या शब्दाचे समानार्थी शब्द  म्हणून आपल्यासाठी हा लेख खूप महत्त्वाचा होणार आहेत.

कारण आपल्याला योद्धा समानार्थी शब्द मराठी आणि त्याच प्रमाणे योद्धा पर्यायवाची शब्द हिंदी या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच  प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.  मित्रांनो मराठी भाषेमध्ये आपण ज्या शब्दांना समानार्थी शब्द असे म्हणतो त्याच शब्दांना हिंदी भाषेमध्ये पर्यायवाची शब्द असे म्हणतात.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Yoddha samanarthi Shabd Marathi व Yoddha Paryayvachi Shabd Hindi  यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi.

योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi
योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi

योद्धा  समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi

योद्धा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर–
1) योद्धा =  खग
2) योद्धा =  विहंगम
3) योद्धा =  भट
4) योद्धा =  विक्रांत
5) योद्धा =  शूर,पराक्रमी अंडज, विहग, द्विज

 

योद्धा के पर्यायवाची शब्द | Yoddha Paryayvachi Shabd in Hindi

योद्धा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
उत्तर–
1) योद्धा =  शूरवीर
2) योद्धा =  दंगली
3) योद्धा =  युद्धकर्ता
4) योद्धा =  युद्धक
5) योद्धा = यौधेय, आक्रमणकारी, वज्रमुष्टि, इंद्र, लड़ाका, झगड़ालू, फ़सादी, फ़ाइटर, प्रयुत्सु, लड़ाकू, वीर, बहादुर, शूर, जोधा, कुश्तीबाज़, वीर, साहसी, सूरमा, शूरवीर, बहादुर, शस्त्रधारी, अस्त्रधारी, सैनिक, शस्त्री, बहादुर, शूर, वीर, युद्धकुशल, सूरमा, सूर्य, बाँका, बाँकुरा, टेढ़ा, वीर, महारथी, नायक, साहसी, वीर, बहादुर, शूर, साहसी, सूरमा

 

योद्धा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा. 

1) योद्धा 
वाक्य-  मी आज योद्धा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
 
2) योद्धा 
वाक्य- मला योद्धा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
 
3) योद्धा 
वाक्य-  मला योद्धा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

 

योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi

 प्रश्न 1) योद्धा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- योद्धा या शब्दाचा समानार्थी शब्द शूर, विक्रांत, भट, पराक्रमी अंडज, विहग, द्विज, खग, विहंगम आहे.

प्रश्न 2) योद्धा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- योद्धा इस शब्द का पर्यायवाची शब्द युद्धकर्ता, युद्धक, दंगली, शूरवीर, यौधेय, आक्रमणकारी, वज्रमुष्टि, इंद्र, लड़ाका, झगड़ालू, फ़सादी, फ़ाइटर, प्रयुत्सु, लड़ाकू, वीर, बहादुर, शूर, जोधा, कुश्तीबाज़, वीर, साहसी, सूरमा, शूरवीर, बहादुर, शस्त्रधारी, अस्त्रधारी, सैनिक, शस्त्री, बहादुर, शूर, वीर, युद्धकुशल, सूरमा, सूर्य, बाँका, बाँकुरा, टेढ़ा, वीर, महारथी, नायक, साहसी, वीर, बहादुर, शूर, साहसी, सूरमा यह है.

प्रश्न 3) योद्धा  या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- योद्धा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – शूर, विक्रांत, भट, पराक्रमी अंडज, विहग, द्विज, खग, विहंगम.

प्रश्न 4) योद्धा चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- योद्धा चा समानार्थी शब्द शूर, विक्रांत, भट, पराक्रमी अंडज, विहग, द्विज, खग, विहंगम आहे.

प्रश्न 5) योद्धा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे.
उत्तर- योद्धा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी  प्रामुख्याने शूर, विक्रांत, भट, पराक्रमी अंडज, विहग, द्विज, खग, विहंगम हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) योद्धा का पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- योद्धा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युद्धकर्ता, युद्धक, दंगली, शूरवीर, यौधेय, आक्रमणकारी, वज्रमुष्टि, इंद्र, लड़ाका, झगड़ालू, फ़सादी, फ़ाइटर, प्रयुत्सु, लड़ाकू, वीर, बहादुर, शूर, जोधा, कुश्तीबाज़, वीर, साहसी, सूरमा, शूरवीर, बहादुर, शस्त्रधारी, अस्त्रधारी, सैनिक, शस्त्री, बहादुर, शूर, वीर, युद्धकुशल, सूरमा, सूर्य, बाँका, बाँकुरा, टेढ़ा, वीर, महारथी, नायक, साहसी, वीर, बहादुर, शूर, साहसी, सूरमा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) योद्धा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- योद्धा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युद्धकर्ता, युद्धक, दंगली, शूरवीर, यौधेय, आक्रमणकारी, वज्रमुष्टि, इंद्र, लड़ाका, झगड़ालू, फ़सादी, फ़ाइटर, प्रयुत्सु, लड़ाकू, वीर, बहादुर, शूर, जोधा, कुश्तीबाज़, वीर, साहसी, सूरमा, शूरवीर, बहादुर, शस्त्रधारी, अस्त्रधारी, सैनिक, शस्त्री, बहादुर, शूर, वीर, युद्धकुशल, सूरमा, सूर्य, बाँका, बाँकुरा, टेढ़ा, वीर, महारथी, नायक, साहसी, वीर, बहादुर, शूर, साहसी, सूरमा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) योद्धा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- योद्धा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युद्धकर्ता, युद्धक, दंगली, शूरवीर, यौधेय, आक्रमणकारी, वज्रमुष्टि, इंद्र, लड़ाका, झगड़ालू, फ़सादी, फ़ाइटर, प्रयुत्सु, लड़ाकू, वीर, बहादुर, शूर, जोधा, कुश्तीबाज़, वीर, साहसी, सूरमा, शूरवीर, बहादुर, शस्त्रधारी, अस्त्रधारी, सैनिक, शस्त्री, बहादुर, शूर, वीर, युद्धकुशल, सूरमा, सूर्य, बाँका, बाँकुरा, टेढ़ा, वीर, महारथी, नायक, साहसी, वीर, बहादुर, शूर, साहसी, सूरमा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) योद्धा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- योद्धा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युद्धकर्ता, युद्धक, दंगली, शूरवीर, यौधेय, आक्रमणकारी, वज्रमुष्टि, इंद्र, लड़ाका, झगड़ालू, फ़सादी, फ़ाइटर, प्रयुत्सु, लड़ाकू, वीर, बहादुर, शूर, जोधा, कुश्तीबाज़, वीर, साहसी, सूरमा, शूरवीर, बहादुर, शस्त्रधारी, अस्त्रधारी, सैनिक, शस्त्री, बहादुर, शूर, वीर, युद्धकुशल, सूरमा, सूर्य, बाँका, बाँकुरा, टेढ़ा, वीर, महारथी, नायक, साहसी, वीर, बहादुर, शूर, साहसी, सूरमा इस शब्दों का उपयोग करते है.

समानार्थी शब्द योद्धा | samanarthi Shabd Yoddha

विद्यार्थी मित्रांनो आपण वरती दिलेल्या माहितीचा आपल्या अभ्यासामध्ये फायदा करून घेतच असाल आणि त्याच पद्धतीने मित्रांनो आपण आपल्या ह्या समानार्थी शब्द वेबसाईट वरून अजून कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द माहिती करून घेण्यास इच्छुक आहात हे आम्हाला तुम्ही कमेंट मध्ये नक्की कळवू शकत.
त्याचप्रमाणे योद्धा  या शब्दाचा समानार्थी शब्द आणि योद्धा  शब्दाचा पर्यायवाची शब्द आपल्याला आवडलाच असल अशी मी अपेक्षा करतो. तुमच्याकडे या व्यतिरिक्त कोणताही शब्द असेल तो देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये  नक्की सांगू शकता.

आपण आजच्या या लेखामध्ये Yoddha samanarthi Shabd Marathi व Yoddha Paryayvachi Shabd Hindi  याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण योद्धा  या  शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

तो शब्द कोणत्या कारणास्तव वापरला जातो हे देखील समजत.  त्यानंतर आपण योद्धा  समानार्थी शब्द याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi
योद्धा समानार्थी शब्द | Yoddha samanarthi Shabd Marathi

पर्यायवाची शब्द योद्धा | Yoddha Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches : 

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • योद्धा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द योद्धा
 • योद्धा पर्यायवाची शब्द
 • योद्धा का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द योद्धा
 • योद्धा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • योद्धा  पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Yoddha Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Yoddha
 • Yoddha ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Yoddha

Leave a Comment

error: Content is protected !!