एटकर्णी समानार्थी शब्द | ekatkarni Samanarthi Shabd Marathi | ekatkarni Paryayvachi Shabd in Marathi

एटकर्णी समानार्थी शब्द | ekatkarni Samanarthi Shabd Marathi | ekatkarni Paryayvachi Shabd in Marathi

एटकर्णी समानार्थी शब्द | ekatkarni samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत एटकर्णी चा समानार्थी शब्द | ekatkarni samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

एटकर्णी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
एटकर्णी = होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे

 

कारण आपल्याला एटकर्णी समानार्थी शब्द मराठी ( एटकर्णी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे एटकर्णी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( एटकर्णी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये ekatkarni samanarthi Shabd Marathi व ekatkarni Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया एटकर्णी समानार्थी शब्द | ekatkarni samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of ekatkarni | Alternative words for ekatkarni | ekatkarni Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

एटकर्णी समानार्थी शब्द | ekatkarni samanarthi Shabd Marathi

एटकर्णी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
एटकर्णी = होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे

 

एटकर्णी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) एटकर्णी
वाक्य – मी आज एटकर्णी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) एटकर्णी
वाक्य – मला एटकर्णी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) एटकर्णी
वाक्य – मला एटकर्णी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For एटकर्णी समानार्थी शब्द | ekatkarni samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) एटकर्णी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- एटकर्णी या शब्दाचा समानार्थी शब्द होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे आहे.

प्रश्न 2) एटकर्णी शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- एटकर्णी इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे यह है.

प्रश्न 3) एटकर्णी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- एटकर्णी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

प्रश्न 4) एटकर्णी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- एटकर्णी चा समानार्थी शब्द होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे आहे.

प्रश्न 5) एटकर्णी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- एटकर्णी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) एटकर्णी का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- एटकर्णी की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) एटकर्णी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- एटकर्णी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) एटकर्णी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- एटकर्णी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) एटकर्णी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- एटकर्णी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of ekatkarni ?.
Answer- The synonym of ekatkarni is होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

Question 11) What is the synonym of the word ekatkarni ?.
Answer- The word ekatkarni is synonymous in the following way – होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

Question 12) What is the alternative word for ekatkarni ?.
Answer- ekatkarni that many alternative words but mostly use होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

Question 13) What is the synonym of ekatkarni in marathi?.
Answer- The synonym of ekatkarni word in marathi is होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

Question 14) What is the synonym of ekatkarni ?.
Answer- The synonym of ekatkarni word in Marathi is होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

Question 15) ekatkarni samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- ekatkarni che samanarthi Shabd होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे ahe.

Question 16) ekatkarni ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- ekatkarni ka paryayvachi shabd होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे hai.

Question 17) ekatkarni ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- ekatkarni ya shabadacha samanarthi Shabd होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे ahe.

Question 18) ekatkarni ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- ekatkarni ka paryayvachi shabd होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे hai.

Question 19) Alternative word for ekatkarni ?.
Answer- The alternative word is होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

Question 20) ekatkarni similar words in marathi.
Answer- The similar words is होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे.

समानार्थी शब्द एटकर्णी | samanarthi Shabd ekatkarni

आपण आजच्या या लेखामध्ये ekatkarni samanarthi Shabd Marathi व ekatkarni Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण एटकर्णी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण एटकर्णी समानार्थी शब्द | ekatkarni samanarthi Shabd Marathi व ekatkarni Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले एटकर्णी समानार्थी शब्द । ekatkarni Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील एटकर्णी पर्यायवाची शब्द हिंदी । ekatkarni Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये एटकर्णी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण एटकर्णी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण एटकर्णी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील एटकर्णी पर्यायवाची शब्द हिंदी । ekatkarni Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन एटकर्णी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

ekatkarni ka Paryayvachi shabd | ekatkarni Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | एटकर्णी समानार्थी शब्द | एटकर्णी पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • एटकर्णी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द एटकर्णी
 • एटकर्णी पर्यायवाची शब्द
 • एटकर्णी का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द एटकर्णी
 • एटकर्णी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • एटकर्णी मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • ekatkarni Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd ekatkarni
 • ekatkarni ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd ekatkarni
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

error: Content is protected !!